Kontakt

PaedDr. Eleonóra Vančíková Kapasná

 • speváčka
 • hudobný dramaturg
 • hudobný manager
 • umelecká vedúca dievčenskej speváckej skupiny FS Karpaty
 • hlasový pedagóg

mobil : +421 903 316 318
e-mail : kapasna@gmail.com

Mgr. Teodor Duchovič

 • organizačný manager
 • hudobný manager
 • hra na akordeón
 • korepetítor
 • spevák
 • hlasový pedagóg

mobil: +421 903 370 794
+421 911 334 884

email: duchovic@centrum.sk
dododucho@gmail.com

 

 kapasna-strana-1  duchovic-strana-1