Opravy a ladenie akordeónov

Oprava a ladenie akordeónov a heligoniek

kontakt : Mgr. Teodor Duchovič

0903- 370 794

duchovic@centrum.sk

dododucho@gmail.com